احکام طهارت

11ـ عرق شتر نجاستخوار

کد : 83209 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏عرق شتر نجاستخوار بنابر احتیاط واجب نجس است، امّا عرق‏‎ ‎‏غیر شتر از حیوانات نجاستخوار و همچنین عرق جنب از حرام، اقوی طهارت‏‎ ‎‏آن است و احتیاط واجب آن است که در نماز از آن اجتناب نمایند.‏

‎ ‎

‎[[page 75]]‎

انتهای پیام /*