احکام طهارت

7ـ اسلام

کد : 83221 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏اگر کافر مسلمان شود، بعد از مسلمان شدن، بدن و مو و آب‏‎ ‎‏دهان و بینی و عرق او پاک می شود.‏

‎ ‎

‎[[page 83]]‎

انتهای پیام /*