احکام نماز

کد : 83227 | تاریخ : 14/06/1395

‏نماز یکی از بزرگترین عبادات الهی است که آدمی را از تمام زشتیها‏‎ ‎‏بازداشته، و قبولی سایر عبادات به او بستگی دارد.‏

‏مسائل مربوطه به نماز در چند فصل گفته می شود:‏

‎ ‎

‎[[page 86]]‎

انتهای پیام /*