احکام نماز

تکبیرة الاحرام

کد : 83237 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏برای نمازگزار واجب است بعد از نیت در حال ایستاده و استقرار‏‎ ‎‏به قصد تکبیرة الاحرام، بگوید «الله اکبر».‏

مساله 2 ـ ‏اگر بعد از گفتن تکبیر، دو مرتبه تکبیر گفت؛ چه عمداً و چه سهواً‏‎ ‎‏نماز باطل است و باید برای سومین بار به قصد نماز تکبیر بگوید.‏

مساله 3 ـ ‏مستحب است شش مرتبۀ دیگر «الله اکبر» بگوید و تکبیرة‏‎ ‎‏الاحرام را تکبیر هفتم قرار بدهد، بلکه احتیاط مستحب آن است که تکبیرة‏‎ ‎‏الاحرام را قبل از این شش تکبیر افتتاحیه یا در بین نگوید.‏

‎ ‎

‎[[page 99]]‎

انتهای پیام /*