احکام روزه

کد : 83271 | تاریخ : 14/06/1395

‏روزه آن است که انسان برای انجام فرمان پروردگار عالم از اذان صبح تا‏‎ ‎‏مغرب از چیزهایی که روزه را باطل می سازد خودداری نماید که شرح آن بعداً‏‎ ‎‏گفته می شود.‏

‎ ‎

‎[[page 151]]‎

انتهای پیام /*