کتاب نکاح

شرطهایی که جایز است در عقد زناشویی

کد : 83393 | تاریخ : 14/06/1395

مساله 1 ـ ‏هر یک از شوهر و زن می توانند هر کاری که حلال است شرط‏‎ ‎‏کنند در عقد، مثلاً مرد شرط کند بر زن که خانۀ فلان کس نرود، در این صورت‏‎ ‎‏واجب است بر زن که خلاف نکند و به شرطی که شده است عمل کند.‏

مساله 2 ـ ‏چنانچه زن در مسالۀ گذشته مخالفت کرد عقد صحیح است و‏‎ ‎‏مرد هم اختیار بهم زدن عقد را ندارد.‏

مساله 3 ـ ‏اگر در عقد شرط کنند چیزی را که حلال نیست، مثل اینکه شرط‏‎ ‎‏شد که زن هر کجا بخواهد در هر وقت برود، این قرارداد و شرط باطل است،‏‎ ‎‏ولی عقد زناشویی بهم نمی خورد و برقرار است.‏

مساله 4 ـ ‏چنانچه شرط بشود که زن را از شهرش بیرون نبرد و یا آنکه با آن‏‎ ‎‏در شهر معین زندگی کند، لازم است عمل کردن به آن شرط، و اگر خلاف کند‏‎ ‎‏گناهکار است، ولی زناشویی از بین نمی رود و زن هم اختیاری ندارد برای بهم‏‎ ‎‏زدن عقد.‏

‎ ‎

‎[[page 378]]‎

انتهای پیام /*