امّا مقدمه در بیان سه امر است

کد : 83409 | تاریخ : 14/06/1395

‏امّا مقدمه در بیان سه امر است:‏

[[page 11]]

انتهای پیام /*