انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (س) و عزیزالدین نسفی

کد : 87190 | تاریخ : 07/06/1395

چکیده

‏1) هدف پژوهشگر: ارائه الگو و راه‌کارهای علمی ‌برای رشد و تعالی انسان با توجه به‏‎ ‎‏نظرات امام خمینی و عزیزالدین نسفی ٢) روش نمونه‌گیری ٣) روش پژوهش: مطالعه‏‎ ‎‏کتابخانه‌ای ٤) ابزار ‌اندازه‌گیری ٥) طرح پژوهش بررسی انسان کامل از دیدگاه دو‏‎ ‎‏عارف برجسته و جستجوی نظرات ‌ایشان در سلوک الی‌الله ٦) نتیجه کلی: شناخت انسان‏‎ ‎‏کامل و راه نظری و عملی تقرب به‌ این مقام که مقصد آفرینش است‏‎.‎

‎ ‎

‎ ‎

‎[[page 1]]‎

انتهای پیام /*