بررسی برخی از عوامل انگیزشی در سیره امام خمینی (س) در ارتباط با بسیج

کد : 87450 | تاریخ : 07/06/1395

چکیده

‏تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخ برای‏‏ ‏‏‌این سؤال اساسی است که چه عواملی در سیره امام‌خمینی (ره) وجود دارد که باعث ‌ایجاد انگیزش در بسیجیان می‌گردد؟ پاسخگویی به ‌این سؤال هدف اصلی تحقیق را تشکیل می‌دهد و اهداف فرعی ‌این پژوهش یافتن پاسخ به سؤالات فرعی زیر است:‌ آیا وجود جهت‌گیری الهی و عمل بر اساس احساس تکلیف شرعی در سیره امام‌خمینی (ره) باعث انگیزش بسیجیان شده است؟‌ آیا امام ‌خمینی (ره) به نیازهای سطح بالای بسیجیان توجه بیشتری داشته است؟ آیا امام ‌خمینی (ره) به عوامل انگیزشی بیشتر از عوامل بهداشتی در بسیجیان توجه داشته است؟‏

‎ ‎

‎[[page 1]]‎

انتهای پیام /*