فصل دوم / خاطرات هاشم امانی

ادعای روزنامه اطلاعات و تکذیب آن توسط امام

کد : 88465 | تاریخ : 07/06/1395

‏پس از آزادی امام از زندان و رفتن ایشان به قم، روزنامه اطلاعات‏‎[2]‎‏ در مطالب خود ‏‎ ‎‏نوشت که یک حالت سازشی بین روحانیت و رژیم ایجاد شد، و امام تعهد داده که در ‏‎ ‎‏مسائل سیاسی مداخله نکند؛ ولی امام اعلامیه ‌ای دادند و این خبر را تکذیب کردند؛ ‏‎ ‎‏گفتند که چنین چیزی وجود ندارد و هیچ گونه توافقی بین ما و دستگاه نشده است. در ‏‎ ‎‏آن هنگام همان مطالب و اعلامیه ‌ها به تدریج به وسیله ما و رفقایمان که بعدها جمعیت ‏‎ ‎‏م‏‏و‏‏تلفه نام گرفتیم پخش می ‌شد. اغلب این کارها نیز به وسیله مردم انجام می‌گرفت.‏

[[page 73]]

  • . 18/1/1343.

انتهای پیام /*