فصل چهارم / خاطرات اکبر حسینی صالحی

تشکیل ستاد برگزاری راهپیمایی ‌های تاسوعا و عاشورا

کد : 88528 | تاریخ : 07/06/1395

‏یکی دو ماه مانده بود به پیروزی انقلاب، ما یک ستادی را در مسجد لرزاده، خیابان ‏‎ ‎‏خراسان تشکیل دادیم که بیشتر راهپیمایی های تاسوعا و عاشورای قبل از انقلاب ‏‎ ‎‏سرچشمه اش از همان مسجد لرزاده و میدان خراسان بود که محل پدرمان و منزلمان نیز ‏‎ ‎‏همان جا بود. وقتی این راهپیمایی آمد به طرف مرکز شهر و میدان انقلاب و خیابان ‏‎ ‎‏فردوسی، جمعیت از هر طرف به این راهپیمایان می‌ پیوستند. من الان یک نمونه ‌هایی از ‏‎ ‎‏بازوبندهای انتظامات ان زمان را دارم. کارت انتظامات درست کرده بودیم و تمام اینها‏‎ ‎‏را یکی دو ماه قبل از پیروزی انقلاب پیش ‌بینی کردیم، که اگر یک روزی لازم شد ما‏‎ ‎‏اینها همه را بتوانیم تجهیز کنیم برای انتظامات سراسر تهران. به دنبال این مسئله آمدیم ‏‎ ‎‏مدرسه رفاه که زیر نظر مرحوم شهید بهشتی و دکتر باهنر و رجایی بود. آمدیم جایی را‏‎ ‎‏هم با دوستان برای مقر اصلی دفتر مرکزی انتخاب کردیم که جلساتی که سری بود، ‏‎ ‎‏بیشتر در آن مدرسه برگزار می‌ شد.‏

[[page 159]]

انتهای پیام /*