فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ

پیوستن به جمعیت موتلفه

کد : 88568 | تاریخ : 07/06/1395

‏در محله‌ ای که سکونت می ‌کردم مسجدی بود که محل تجمع دین ‌داران بود. مسجد ‏
‎[[page 213]]‎‏امین ‌الدوله را همه افراد انقلابی می ‌شناختند. در همین مسجد با صادق امانی‏‎ ‎‏آشنا شدم و  به م‏‏و‏‏تلفه پیوستم و تا الان همکاری ها همچنان ادامه دارد.‏

[[page 214]]

انتهای پیام /*