امام خمینی و آیت اللّه‌ هاشمی رفسنجانی

چهارشنبه 29 مهر 1360

کد : 88690 | تاریخ : 07/06/1395

چهارشنبه 29 مهر 1360

‏احمد آقا از قم تلفن کرد. گفت: امام برای مراعات امنیت و حفاظت، با پیشنهاد من در‏‎ ‎‏خصوص اجازه رفتن دوستان دیگر، جهت اقامه نمازجمعه به جای من، موافقت‏‎ ‎‏کرده اند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 21]]‎

  • . همان؛ ص 335.

انتهای پیام /*