امام و انقلاب اسلامی

ارتش و وفاداری به امام

کد : 88702 | تاریخ : 07/06/1395

ارتش و وفاداری به امام 

‏از سال 42 که ما در جریان مبارزه بودیم، افرادی در ارتش شاه تسلیم امام بودند و به‏‎ ‎‏خدمت امام می آمدند. گاهی هم با ما برخورد می کردند و می خواستند به طریقی‏‎ ‎‏همکاری کنند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 35]]‎

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ مصاحبه های سال 1361؛ ص 257.

انتهای پیام /*