امام و انقلاب اسلامی

تقیه حرام است

کد : 88712 | تاریخ : 07/06/1395

تقیه حرام است

‏وقتی امام در زمان شاه، نهضتشان را شروع کردند، جمله ای فرمودند که برای علمای‏‎ ‎‏دیگر ـ که این مسائل را خوب متوجه نمی شدند ـ قبولش سنگین است.امام فرمودند:‏‎ ‎‏«تقیه در این مقطع حرام است؛ ‏و لُو بلَغَ مَا بَلَغ‏.» خیلی حرف بزرگی بود که امام آن موقع‏‎ ‎‏فرمودند، برای اینکه احساس کرده بودند که رژیم شاه و داستان سلطه امریکا، کشور را‏‎ ‎‏به جایی می رساند که دیگر اسلام در ایران نباشد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 44]]‎

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 7، ص 161.

انتهای پیام /*