امام و انقلاب اسلامی

روز ورود امام

کد : 88743 | تاریخ : 07/06/1395

روز ورود امام 

‏روز ورود امام (12 بهمن 1357) که بسیار مقطع تاریخی و ارزشمندی است. در تاریخ‏‎ ‎‏ایران مثل چنین روزی را نمی شناسم. چون دو سه روز قبلش قرار بود که امام بیاید و‏‎ ‎‏پرواز انقلاب هم آماده شده بود و صدا و سیما هم آماده شده بود که برنامه را زنده پخش‏‎ ‎


‎[[page 75]]‎‏کند و همه چیز آماده بود که یکدفعه ما نمی دانیم از کجا این تصمیم گرفته شد که‏‎ ‎‏فرودگاهها را ببندند، اگر چه امام بلافاصله اعلام کردند که وقتی که فرودگاهی در ایران‏‎ ‎‏باز شود، من در پیش شما خواهم بود و چقدر امام به خودشان اعتماد داشتند، چقدر به‏‎ ‎‏خدا متکی بودند، چقدر به ملتشان معتمد بودند و قوی القلب بودند که از فرانسه که‏‎ ‎‏برایشان، جای امنی بود پرواز کنند و بیایند در فرودگاه تهران بر زمین بنشینند. بالاخره‏‎ ‎‏ظاهر حکومت که دست مانبود. گر چه ماها مطمئن بودیم که هواداران انقلاب، آنچنان‏‎ ‎‏اطراف امام را از فرودگاه تا بهشت زهرا خواهند داشت که کسی به ایشان آسیب‏‎ ‎‏نمی تواند برساند ولی بالاخره این یک محاسبه بود، خطر خیلی بالا بود. ایشان از‏‎ ‎‏کشورهایی عبور می کردند، هواپیمایشان که ما اعتماد نداشتیم که امریکائیان به آن آسیب‏‎ ‎‏وارد نکنند؛ ولی با آن اتکاء به خدا و نیروی توکل و حقیقتاً آن جوهر رهبری که در امام‏‎ ‎‏بود، این لحظه حساس را پشت سر گذاشتیم. بعداً مجلس، آن روز را «روز رحمت» اعلام‏‎ ‎‏کرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 76]]‎

  • . جمهوری اسلامی؛ 11/11/1382، ش 7124، ص 6.

انتهای پیام /*