امام و انقلاب اسلامی

امام ناخدای کشتی انقلاب

کد : 88754 | تاریخ : 07/06/1395

امام ناخدای کشتی انقلاب

‏در آن روزهای اولی که در این کشور انقلاب شد، هر گروه و شخصیتی، به مقتضای‏‎ ‎‏محتوای مغز خودش، تلاش می کرد که جهت این جمهوری را، سمت و سوی این‏‎ ‎‏انقلاب را، به آن طرفی که خودش می خواست، بکشاند. امام مثل ناخدایی بسیار ماهر،‏‎ ‎‏که سکان کشتی انقلاب را در اختیار داشتند و آن را هدایت می کردند، مواظب بود تا‏‎ ‎‏راهی که در آن جهت، انقلاب را رهبری کرده بود، آسیب نبیند.‏


‎[[page 82]]‎‏در روزهای اولی که ما رادیو و تلویزیون را فتح کرده بودیم، بچه های چپی یا شاید ـ‏‎ ‎‏غیر چپی، رفته بودند پشت تلویزیون و رادیو، شعار می دادند که:«اینجا صدای انقلاب‏‎ ‎‏ایران یاانقلاب راستین ایران است!» تعبیرها این بود یا چیزی نزدیک به این‏‎[1]‎‏ چیزها را‏‎ ‎‏می گوید. ‏

‏امام با آن هوشیاری مخصوصشان فرمودند: «این انحراف است.» و دستور دادند که:‏‎ ‎‏«بگویید انقلاب اسلامی!» آنها قدری برایشان سخت بود که این را بگویند؛ امام‏‎ ‎‏فرمودند:«هیچ چیز غیر از این نباید بگویید، باید انقلاب اسلامی» و همان شب اول یا‏‎ ‎‏فردا، دیگر می گفتند: «انقلاب اسلامی».‏‎[2]‎

‎ ‎

‎[[page 83]]‎

  • . ساعاتی پیش از فرارسیدن غروب روز 22 بهمن 1357، گوینده ای از رادیو اعلام داشت: «این صدای انقلاب مردم ایران است.» از همان شب، گویندگان ـ همانگونه که آیت اللّه هاشمی رفسنجانی متذکر شده اند ـ به تصحیح این خطا پرداختند و «انقلاب اسلامی» را به جای هر تعبیر دیگری بکار بردند.
  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه های نماز جمعه؛ ج 2، ص 59.

انتهای پیام /*