ابعاد گوناگون شخصیت امام

روحیه قوی و عارفانه

کد : 88902 | تاریخ : 07/06/1395

روحیه قوی و عارفانه

‏روحیه امام خیلی قوی بود، ایشان توکل بسیار قوی به خداوند داشتند، عرفان ایشان‏‎ ‎‏سبب می شد که مسائل زندگی و جهان رابه گونه ای دیگر نگاه می کنند، خیلی بزرگتر از‏‎ ‎‏این بودند که حوادث، سلامتی ایشان را به هم بزند. از موقعی که من در جوانی در قم با‏‎ ‎‏امام آشنا شدم که 14 یا 15 سال داشتم؛ تا موقعی که از ایشان جداشدم، هرگز به یاد‏‎ ‎‏ندارم حوادث برای ایشان شکننده باشد، با مسائل عارفانه برخورد می کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 244]]‎

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ حقیقت ها و مصلحت ها؛ ص 117.

انتهای پیام /*