برخی دیدگاههای فقهی امام

پیوند اعضاء

کد : 88937 | تاریخ : 07/06/1395

پیوند اعضاء

‏حکم شرعی این موضوع در زمان امام حل شد و امروز هم رهبر معظم انقلاب و عده ای‏‎ ‎‏از علما نظر مساعد دارند و از نظر شرعی دیگر مشکلی نداریم.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 266]]‎

  • . جمهوری اسلامی؛ 1 / 9 / 1377، ش 5639، ص 3.

انتهای پیام /*