امام و دفاع مقدس

ترکیب شورای دفاع

کد : 89003 | تاریخ : 07/06/1395

ترکیب شورای دفاع 

‏آن روزی که امام اختیارات وسیعی به شورای دفاع دادند، قبل از آن، بنی صدر تصور‏‎ ‎‏دیگری داشت. لذا سعی می کرد شورا را نیز، به هم بزند؛ چون می دانست که افکارش‏‎ ‎‏چندان با مجلس و دولت سازگار نیست و نمی تواند با اینها کار بکند. ایشان فکر کرده بود‏‎ ‎‏که اگر آن شورای پراختیار تشکیل شود، دستش بازتر می شود؛ اما امام با هوشیاری تمام،‏‎ ‎‏ترکیب شورا را به نحوی درست کردند که رئیس و دو نفر از نمایندگان مجلس هم به آن‏‎ ‎‏اضافه شوند و به این ترتیب، بگونه ای شد که در آن شورا، باز هم خط امام اکثریت پیدا‏‎ ‎‏کرد و بنی صدر متوجه شد که در آنجا هم نمی تواند افکار خودش را بدون منازعه بکار‏‎ ‎‏گیرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 319]]‎

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ مصاحبه های سال 1360؛ ص 119.

انتهای پیام /*