اندیشه های الهی امام

پدیده قدرت

کد : 89022 | تاریخ : 07/06/1395

پدیده قدرت

‏ما از همان روز اول که به پدیده قدرت، نگاه زمینی و واقع بینانه داشتیم کسانی که آمدند و‏‎ ‎‏نگاه صرفاً متافیزیکی را دامن زدند و آن را مرتب مطرح می کنند، قبول نداریم. از همان‏‎ ‎‏ابتدا، امام خمینی هم، همین را می گفت. شما حرفهای ایشان را ببینید که مشروعیت را به‏‎ ‎‏مردم می دهد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎[[page 338]]‎

  • . فصلنامه کتاب نقد؛ بهار 81 ؛ ش 22، ص 17.

انتهای پیام /*