فصل سوم : خاطرات آیت الله محمد رضا رحمت

در خدمت امام

کد : 91651 | تاریخ : 16/08/1395

‏ برخورد حاج احمد آقا با امام چگونه بود؟‏

‏ بسیار متواضعانه بود، یعنی من فکر نمی کنم لحظه ای پیش آمده باشد که ایشان به چیزی غیر از آنچه که امام می خواست فکر کرده باشد. دقیقا تلاش داشت چیزی را که امام می خواست، بخواهد.‏

‏آیا موردی پیش آمده بود که امام به ایشان پرخاش کند؟‏

‏البته پرخاش که من فکر نمی کنم، قبل از دوران طلبگی ظاهرا آن طور که بعضی ‏‎ ‎‏از رفقا نقل کرده بودند وقتی که ایشان هنوز معمم نبود و به شهر نجف آمده بود گویا‏‎ ‎‏یک سرماخوردگی داشت بعنوان یک غذای مقوی مرغی را تهیه کرده بودند، امام وقتی ‏‎ ‎‏متوجه شده بودند فرموده بودند: احمد آخرش تو من را جهنمی می کنی!‏

‎[[page 83]]‎

انتهای پیام /*