فصل ششم : خاطرات آقای محمد تقی متقی

احترام به پزشکان

کد : 91692 | تاریخ : 16/08/1395

‏امام به پزشکان احترام قایل می‌شدند. مطب دندان‌پزشکی که دندان‌های ایشان را درست می‌کرد، دور بود. به ایشان گفتیم: آقا اجازه بدهید تا دکتر را در منزل بیاوریم. فرمودند: نه، ما خودمان باید برویم.‏

‏عرب‏‏‌‏‏ها از این کار امام در تعجب بودند که چطور می‏‏‌‏‏شود شخصی چون خمینی ‏‎ ‎‏خودش در خیابان راه بیفتد و پیش دکتر برود. زیرا چنین کاری در میان مراجع سابقه ‏‎ ‎‏کمی داشته است.‏

‎[[page 149]]‎

انتهای پیام /*