همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (ره)

ترجمان اشعار عرفانی امام خمینی(س)

کد : 91955 | تاریخ : 24/07/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ترجمان اشعار عرفانی امام خمینی(س)

 دکتر ویکتور الکک

‏ ‏

‏شرکت کنندگان بزرگوار! برادران و خواهران اندیشمند، در این همایش‏‎ ‎‏علمی و فلسفی در کنار هم گرد آمده ایم تا در پرتو عنایت حضرت‏‎ ‎‏امام راحل، حکمتی نورانی را که علمای بزرگ و به مقصود رسیده، پویندۀ‏‎ ‎‏راه آن بودند، بشناسیم. عالمانی که هم از آگاهی عقلی و هم از بینش قلبی‏‎ ‎‏برخوردار بودند، چرا که ممکن است انسان در دلش واقعیاتی را دریابد که‏‎ ‎‏با چشم نمی بیند و با عقل بدان نمی رسد؛ و این بزرگان، با ریاضت نفس،‏‎ ‎‏دیدۀ دل خود را بینا و عقل را آگاه کردند.‏

‏     امام خمینی(س) کسی بودند که راهی نو در مقولۀ عرفان گشودند و‏‎ ‎‏مانند بزرگانی چون خواجه عبدالله انصاری، آن را به فعلیت رساندند،‏‎ ‎‏همچنان که خواجه معتقد بود که عرفان، جهاد و پیکار در راه خداست و نه‏‎ ‎‏انفعال و گوشه نشینی؛ و عرفان آن است که انسان در متن جامعه حضور ‏‎ ‎‏داشته باشد، تشکیل خانواده دهد و وظایف خود را در جامعه به انجام‏‎ ‎‏رساند.‏

‏     امام خمینی(س) علاوه بر آنکه مفهوم اصلی عرفان را به آن‏‎ ‎‏بازگرداندند، بُعد جدیدی نیز بر آن افزودند که عبارت بود از بُعد جهاد و‏‎ ‎
‎[[page 15]]‎‏مبارزه، همان جهاد اکبر که حضرت حجت الاسلام سید حسن نصرالله در‏‎ ‎‏سخنان خود، آن را به زیبایی تفسیر کردند.‏

‏     من برآنم که ترجمۀ اشعاری چند از حضرت امام را بیان کنم، البته‏‎ ‎‏آنطور که در زبان بیگانه می گویند، ترجمه نوعی خیانت است! اما من با‏‎ ‎‏توجه به تسلطی که بر زبان فارسی دارم و زندگی خود را وقف آن کرده ام،‏‎ ‎‏سعی کردم امانتدار باشم و خیانت نکنم؛ و امیدوارم که در این کار موفق‏‎ ‎‏شده باشم؛ و موفقیت در پرتو عنایت خداوند متعال قابل تحقق است.‏

‏     حضرت امام در بخشی از اشعار خود تحت عنوان ‏‏نقطۀ عطف‏‏ که آن را‏‎ ‎‏به عربی ترجمه کرده ام، می فرمایند:‏

‏ ‏

‏خم را بگشا به روی مستان‏   ‏بیزار شو از هواپرستان‏

‏از من بپذیر رمز مستی‏   ‎ ‎‏چون طفل صبور، در دبستان‏

‏آرام دهِ گل صفا باش‏   ‏      ‏‎ ‎‏چون ابر بهار، در گلستان‏

‏تاریخچۀ جمال او شو‏    ‎ ‎‏بشنو خبر هزار دستان‏

‏بردار پیاله و فرو خوان‏   ‎ ‎‏بر می زدگان و تنگ دستان‏

‏ای نقطۀ عطف راز هستی‏  ‏  ‏‎ ‎‏برگیر زدوست، جام مستی‏‎[1]‎

‏ ‏

‏    ‏‏در یکی از رباعیات ایشان می خوانیم:‏

‏ ‏

‏پروانۀ شمع رخ زیبای توام‏ 

‏دلباختۀ قامت رعنای توام‏

‏آشفته ام از فراقت ای دلبر حُسن‏

‏برگیر حجاب من که رسوای توام‏‎[2]‎

‏ ‏

‏    ‏‏در رباعی دیگری، اشاره به داستان عشق شیرین و فرهاد شده است‏‎ ‎
‎[[page 16]]‎‏که عشق مجازی است و اشاره دارد به عشق حقیقی که همان عشق به‏‎ ‎‏خداوند متعال است:‏

‏ ‏

‏در محفل دوستان بجز یاد تو نیست‏

‏آزاده نباشد آنکه آزاد تو نیست‏

‏شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار‏

‏آن کیست که بااین همه، فرهاد تو نیست؟‏‎[3]‎

‏ ‏

‏ ‏


‎[[page 17]]‎

‎ ‎

‎[[page 18]]‎

  • )) دیوان امام؛ ص 285.
  • )) همان؛ ص 219.
  • )) همان؛ ص 200.

انتهای پیام /*