کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)

رعایت ادب و حریم مقدسات از منظر امام خمینی

کد : 92364 | تاریخ : 13/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  رعایت ادب و حریم مقدسات از منظر امام خمینی

حجة الاسلام والمسلمین محمد محمدی اشتهاردی

‏ ‏

‏ ‏

‏این نوشته با هدف نقد اظهارات بعضی از روشنفکران دینی در مورد‏‎ ‎‏روحانیت و تقلید فراهم آمده است. نویسنده این نوع اظهارات را نوعی بی‏‎ ‎‏ادبی تلقی کرده و آن را اهانت به امام دانسته است. وی با ذکر این نکته که‏‎ ‎‏تنها در صحیفه نور 2830 بار کلمه روحانی و مشتقات آن به کار رفته است،‏‎ ‎‏نتیجه گرفته است که اگر کلمه روحانی و مشتقات آن از مسیحیت ریشه‏‎ ‎‏گرفته باشد و کلمه ای وارداتی محسوب گردد باید بگوییم که امام به غلط‏‎ ‎‏آن را به کار می برده است. وی در ادامه با ذکر نمونه هایی از ادب و احترام‏‎ ‎‏امام خمینی نسبت به عموم افراد به ویژه نسبت به علما و روحانیان، به‏‎ ‎‏عموم مردم یادآور شده است که از این روش او درس گرفته و حریم‏‎ ‎‏بزرگان را رعایت کنند.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 281]]‎

انتهای پیام /*