کنگره اندیشه های اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی (ره)

سیمای امام خمینی در آیینه آرامش

کد : 92384 | تاریخ : 13/06/1395

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  سیمای امام خمینی در آئینه آرامش

حجة الاسلام والمسلمین محمد جواد حیدری کاشانی

‏ ‏

‏ ‏

‏این نوشته با نقل فرازهایی از سخنان و اظهارات تعدادی از شخصیتهای‏‎ ‎‏دینی سیاسی و مسلمان و غیر مسلمان درباره صفت طمأنیه و آرامش امام‏‎ ‎‏خمینی شروع می شود و با بیان و بررسی علل آن پایان می گیرد. نویسنده، به‏‎ ‎‏سخنان آیت الله اراکی، شهید مطهری، گورباچف و یک نویسنده مسیحی‏‎ ‎‏در این مورد می پردازد و سپس می پرسد به راستی راز و رمز این آرامش‏‎ ‎‏امام در چیست. راهکارهای عملی برای رسیدن به این شرح صدر و‏‎ ‎‏طمأنیه کدام است. او سپس اعتقاد عمیق امام به توحید و قدرت لایزال‏‎ ‎‏خداوند و ایمان همه جانبه او به امدادهای غیبی را یکی از مهم ترین عوامل‏‎ ‎‏آرامش امام یادکرده است. وی همچنین عبادت و نیایش، تقوا و خوف از‏‎ ‎‏خدا، اخلاص و صفا، فنای در خدا، زهد و وارستگی و توجه به مقام انسان‏‎ ‎‏کامل و روح ولایی و عشق به مهدویت را از دیگر عوامل دانسته است که‏‎ ‎‏امام را به ساحل امنیت و آرامش روان سوق می داد و او را در برابر حوادث‏‎ ‎‏و بلایا همچون کوه استوار می ساخت.‏

‏به باور نویسنده، امام از هرگونه زهد و ریا به دور بود و زاهدان دروغین‏‎ ‎‏و ریاکار را به شدت مورد ملامت و سرزنش قرار می داد.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 256]]‎

انتهای پیام /*