کتاب طهارت

راه رفتن روی قبور

کد : 92739 | تاریخ : 14/07/1395

راه رفتن روی قبور

[سؤال 685] ----> 1098

‏2. راه رفتن بر روی قبر مرده چه حکمی دارد؟‏

بسمه تعالی، مکروه است.

‎ ‎

‎[[page 303]]‎

انتهای پیام /*