کتاب طهارت

غسل‏ های مستحب

کد : 92745 | تاریخ : 08/07/1395

غسل های مستحب

[سؤال 709] ----> 1582

‏3. کسانی که در نماز جمعه شرکت می کنند، آیا غسل جمعه بر آن ها واجب است یا‏‎ ‎‏نه؟‏

بسمه تعالی، غسل جمعه مستحب است.

[سؤال 710] ----> 2857

‏6. آیا اشکال دارد که غسل واجبی را دو بار انجام دهیم؟ و یا برای غسلی، از خود‏‎ ‎‏نیتی بکنیم؛ مثلاً نیت کنیم برای پاکی از گناه؟‏

بسمه تعالی، در غسل، تکرار نیست و اغسال مستحبه در رساله ذکر شده است.

‎ ‎

‎[[page 317]]‎

انتهای پیام /*