کتاب طهارت

سگ و خوک

کد : 92756 | تاریخ : 28/06/1395

نجاست سگ و خوک

[سؤال 783] 352

 ‏بسمه تعالی‏ ‏28 ربیع الثانی 1403 ق‏

‏پس از ادای تحیت و با درود فراوان بر امام امت، نایب الامام خمینی و آرزوی‏
‎[[page 349]]‎‏سلامتی کامل ایشان زیر سایۀ حضرت ولی عصر عجل الله‌ تعالی فرجه الشریف به‏‎ ‎‏استحضار می رساند: ‏

‏این جانب عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه‏‎ ‎‏آزاد ـ مرکز اصفهان) در زمینۀ کمک به معلولین و نابینایان مطالب و تحقیقات فراوانی‏‎ ‎‏با همکاری اداره روابط عمومی و علمی و بین المللی دانشگاه اصفهان از سراسر دنیا‏‎ ‎‏جمع آوری کرده و ترجمه های فراوانی هم در این زمینه داشته ام. با در نظر گرفتن این‏‎ ‎‏واقعیت که تعداد کثیری نابینا در سنین مختلف در مملکت ما وجود دارد و جنگ‏‎ ‎‏تحمیلی در طول دو سال و نیم به تعداد آنان افزوده است، لذا از آن جایی که استفاده از‏‎ ‎‏سگ های تربیت یافته مخصوص در هنگام راه رفتن موجب تحرک و فعالیت نابینایان‏‎ ‎‏تا مقدار تقریباً برابر با افراد بینا می گردد، لذا در بسیاری از کشورهای دنیا از این گونه‏‎ ‎‏سگ ها در هنگام راه رفتن استفاده می کنند.‏

‏با توجه به این که در شرع مقدس اسلام سگ ها جزو نجاسات قلمداد می شوند، آیا‏‎ ‎‏استفاده از این نوع حیوان برای نابینایان در کشور ما اشکال شرعی دارد یا خیر؟‏‎ ‎‏چنانچه استفاده از آن اشکال شرعی نداشته باشد، به منظور یاری دادن به نابینایان‏‎ ‎‏می توان با امکانات مرکز توانبخشی وزارت بهزیستی اقدام به تأسیس مراکز‏‎ ‎‏کمک رسانی به نابینایان با استفاده از سگ راهنما نمود. موضوع برای آن دفتر مرقوم‏‎ ‎‏گردید و خواهشمند است از امام امت روحی فداه سؤال شود چنانچه این موضوع از‏‎ ‎‏لحاظ شرعی اشکال نداشته باشد مورد بررسی و کاوش بیشتری قرار گیرد. والسلام‏‎ ‎‏علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، از سگ راهنما برای کمک به نابینایان استفاده کردن مانع ندارد، ولی سگ در هر صورت نجس العین است و باید مسأله طهارت و نجاست در امور مشروط به طهارت مراعات شود.


‎[[page 350]]‎[سؤال 784] ----> 6632

‏4. گِلی که سگ از بین آن عبور کرده و یا در آن بول می نماید و بعد هم به هم زده‏‎ ‎‏شده و در ساختمان مصرف شده؛ آیا از تمام آن گل باید اجتناب کرد یا خیر؟ همچنین‏‎ ‎‏آنچه از آلات و ابزار آلوده شده، باید تطهیر شود یا خیر؟ زیرا موجب آلودگی‏‎ ‎‏ساختمان های دیگر هم می شود! در ضمن چون ملاقات قسمت های زیاد گل مزبور با‏‎ ‎‏عین نجس و یا با گل های متنجس مع قله الوسائط معلوم نیست و به طهارت خود باقی‏‎ ‎‏هستند؛ آیا مع لحاظ العلم الاجمالی، تمام قشرهای روی کار که محل ابتلا است و‏‎ ‎‏همچنین آلات و ابزار بنا هم پاک است یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، اگر گل به هم زده شده و به صورت ملات در ساختمان به کار رفته است، تمام آن گل و ابزاری که با آن ملاقات نموده محکوم به نجاست است؛ لکن قشر روی بنا اگر سرایت رطوبت ملات لای آجرها به آن معلوم نباشد محکوم به طهارت است و باید از وسوسه اجتناب کرد.

[سؤال 785] ----> 206

‏6. آیا هم خانواده سگ مانند گرگ و غیره همانند سگ نجس هستند؟‏