کتاب طهارت

احکام ظرف ‏ها

کد : 92780 | تاریخ : 04/06/1395

احکام ظرف ها

[سؤال 1064] ----> 541

‏2. استفاده از قلم خودکار و خودنویس طلا و نقره چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

[سؤال 1065] ----> 818

‏6. از ظرف نقره اگر خوراکی برداریم به نیت خارج کردن، لازم است در ظرف‏‎ ‎‏دیگر گذاشته سپس میل کنیم؟‏

بسمه تعالی، در ظرف دیگر بریزید پس از آن استعمال کنید.

‎ ‎

‎[[page 471]]‎

انتهای پیام /*