الحدیث الحادی عشر

فصل در اشاره اجمالیه به احکام فطریات

کد : 93724 | تاریخ : 09/06/1395

‏فصل در اشاره اجمالیه به احکام فطریات ‏

‏بدان که مفسرین، از عامه و خاصه، هر یک به حسب طریقه خود طوری بیان کیفیت فطری بودن دین یا توحید را کرده اند، و ما در این اوراق بر طبق آراء آنها سخن نگوییم، بلکه در این مقام آنچه از محضر شریف شیخ عارف کامل، شاه آبادی ‏‎[1]‎‏، دام ظلّه، که متفرد است در این میدان، استفاده نمودم بیان می کنم ‏‎[2]‎‏، گرچه بعضی از آنها به طریق رمز و اشاره در کتب بعضی از محققین از اهل معارف هست، و بعضی از آن به نظر خود قاصر رسیده است.‏

‏پس، باید دانست که از فطرتهای الهی یکی فطرت بر اصل وجود مبدأ، تعالی و تقدس، است، و دیگر فطرت بر توحید است، و دیگر فطرت بر استجماع آن ذات ‏


‎[[page 181]]‎‏مقدس است جمیع کمالات را، و دیگر فطرت بر یوم معاد و روز رستخیز است، و دیگر فطرت بر نبوت است، و دیگر فطرت بر وجود ملائکه و روحانیین و انزال کتب و اعلام طرق هدایت است، که بعضی از این ها که ذکر شد از احکام فطرت، و برخی دیگر از لوازم فطرت است. و ایمان به خدای تعالی و ملائکه و کتب و رسل و یوم قیامت، دین قیم محکم مستقیم حق است در تمام دوره زندگانی عایله سلسله بشر.‏

‏و ما اشاره به بعضی از آنها که با حدیث شریف مناسب است می نماییم، و از حق تعالی توفیق می طلبیم.‏

‎ ‎

‎[[page 182]]‎

  • . حدیث 1، پاورقی 51.
  • . رشحات البحار، ص 28- 31،« کتاب انسان و فطرت».

انتهای پیام /*