فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی

خروج از پیمان سنتو

کد : 94325 | تاریخ : 16/08/1395

‏از تصمیمات‌ مهمی‌ که‌ دولت‌ گرفت‌ خروج‌ از پیمان‌ استعماری‌ سنتو بود. در خاطرم‌ ‏‎ ‎‏هست که‌ امام‌ در مورد خروج‌ از این‌ پیمان‌ تذکر دادند که‌ دولت‌ در 22 اسفند 57 این‌ ‏‎ ‎‏قرار داد را لغو کرد. و در 7 فروردین‌ رسماً به‌ دولتهای‌ پاکستان، عراق، ترکیه‌ و ‏‎ ‎‏انگلستان‌ اعلام‌ داشت.‏

[[page 279]]

انتهای پیام /*