مجله خردسال 27 صفحه 12

کد : 95114 | تاریخ : 07/01/1382

بازی با دقت به این شکل نگاه کن. دو تا از گاو­ها مثل هم هستند. دور آن­ها خط بکش.

[[page 12]]

انتهای پیام /*