فصل چهارم : خاطرات رضا فراهانی

زندگینامه

کد : 95741 | تاریخ : 16/08/1395

‏رضا‏‎ ‎‏فراهانی فرزند محمد در سال 1331 در شهر آشتیان متولد شد، و در ‏‎ ‎‏سال 1356 به جریان مبارزه با‏‎ ‎‏رژیم شاه پیوست و با‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب و ‏‎ ‎‏ورود حضرت امام به قم جزو نیروهای ویژه حفاظت از امام درآمد، و تا‏‎ ‎‏زمان رحلت حضرت امام از خادمین و پاسداران وفادار به بیت شریف ‏‎ ‎‏امام بود.‏

[[page 103]]

انتهای پیام /*