مجله خردسال 101 صفحه 27

کد : 97206 | تاریخ : 26/06/1383

ترانههای نوازش مصطفی رحماندوست سرخ و سفیده دخترم (پسرم) سیب شب عیده دخترم (پسرم) لپ نگو، توت فرنگی چه چشمهای قشنگی چشم نگو، آسمونه آبی مهربونه هنگام بازی و نوازش کودکان این ترانه را بخوانید.

[[page 27]]

انتهای پیام /*