مجله خردسال 152 صفحه 9

کد : 98306 | تاریخ : 31/06/1384

صدای قلبش مثل صدای قلب امام بود. پدربزرگ مرا بوسید و گفت: «حالا بیا تا باهم کارتون تماشا کنیم.» سرم را روی پای پدربزرگ گذاشتم و یک کارتون قشنگ تماشا کردم.

[[page 9]]

انتهای پیام /*