مجله خردسال 227 صفحه 22

کد : 99971 | تاریخ : 24/12/1385

مادر من ... مادر من قالی باف است. او می تواند با نخ های رنگارنگ، قالی ببافد، قالی هایی پر از گل و پرنده. مادرم می گوید وقتی که من خیلی کوچک بودم مرا با یک پارچه به پشت می بست و بعد مشغول بافتن قالی می شد. اما حالا من کنار او می نشینم و به دست هایش نگاه می کنم. مادرم موقع برداشتن نخ های رنگارنگ، شعر زیبایی می خواند و گل می بافد. بعضی وقت ها من سرم را روی پای مادرم می گذارم و می خوابم ولی مادرم می بافد و می بافد و می بافد.

[[page 22]]

انتهای پیام /*