مجله خردسال 265 صفحه 17

کد : 100582 | تاریخ : 29/09/1386

اگر می خواهید خواهر یا برادر بزرگتان به مجله های شما دست نزند اشتراک دوست نوجوانان را برایش بگیرید. نام نام خانوادگی تاریخ تولد تحصیلات نشانی کدپستی تلفن شروع اشتراک از شماره تا شماره امضاء بهای اشتراک تا پایان سال 1385- هر ماه 4 شماره - هر شماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام ( ره ) واریز کنید (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهارراه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست خاورمیانه ( کشورهای همجوار) 100000 ریال اروپا، افریقا، ژاپن 11000 ریال امریکا، کانادا، استرالیا 12500 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند، می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند. مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در ایران واریز کنند. آدرس: اصفهان - خیابان شیخ بهایی - مقابل بیمارستان مهرگان - نمایندگی چاپ و نشر عروج - تلفن: 03112364577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوان

[[page 17]]

انتهای پیام /*