مجله خردسال 292 صفحه 3

کد : 101154 | تاریخ : 22/04/1387

با من بیا دوست من سلام. من کفش هستم. کار من، مراقبت از پاهای تو است تا پاهایت قوی و سالم بمانند. بعضی از ما کفشها، مخصوص بازی و ورزش هستیم. بعضی مخصوص روزهای برفی و بارانی. همان قدر که ما کفشها از پاهای تو مراقبت میکنیم، تو هم باید از ما مراقبت کنی تا پاره و کثیف نشویم، این طوری میتوانیم روزهای بیشتری را باهم باشیم و همراه هم این طرف و آن طرف برویم! راستی! حالا وقت ورق زدن مجله و خواندن شعر و قصه است. پس با من بیا ....

[[page 3]]

انتهای پیام /*