مجله خردسال 292 صفحه 10

کد : 101161 | تاریخ : 22/04/1387

آواز خروس پروین دولتآبادی خورشید خانم که خسته بود رفت پشت آن کوه کبود هلال ماه ابرو کمان نشست کنار آسمان ستارهها دور و برش الماس میریختند به سرش وقتی که شب سحر شد خروس از آن خبر شد قوقولی به بچهها خبر داد: "کی خواب و کی بیداره ؟! صبح شده، وقت کاره!

[[page 10]]

انتهای پیام /*