مجله خردسال 292 صفحه 21

کد : 101172 | تاریخ : 22/04/1387

ناگهان مادر و خاله غازها، او را صدا زدند و گفتند که وقت برگشتن به خانه است! 6- جوجه غاز پیش مادرش آمد و گفت :"وای .... مادر جان! من امروز همهی دنیا را دیدم!"

[[page 21]]

انتهای پیام /*