مجله خردسال 292 صفحه 22

کد : 101173 | تاریخ : 22/04/1387

بازی در هر شکل مانند نمونه، همانقدر که سمت چپ هست، از چیزهای سمت راست جدا کن و دور آن یک خط بسته بکش.

[[page 22]]

انتهای پیام /*