مجله خردسال 460 صفحه 3

کد : 104946 | تاریخ : 12/09/1390

با من بیا دوست من سلام. من میگو هستم و در دریا زندگی می کنم. غذای من گیاهان و موجودات کوچک دریایی است. پوست محکمی دارم که از سر تا دم مرا پوشانده است. من هم مثل ماهی خیلی مفید و خوش مزه هستم. یادت باشد، اگر میگو بخوری، قوی، با هوش و سالم میمانی! اما، الان نیامده ام که تو مرا بخوری! آمده ام که با هم مجله ی دوست خردسالان را ورق بزنیم و چیزهای تازه یاد بگیریم. پس دست مرا بگیر و با من بیا...

[[page 3]]

انتهای پیام /*