مجله خردسال 460 صفحه 6

کد : 104949 | تاریخ : 12/09/1390

گردن قرمز بافت. بعد یک کلاف نخ زرد برداشت و برای غول یک کلاه زرد بافت. یک جوشانده ی چهار گیاه هم درست کرد. غول، شال گردن قرمز را دور گردنش پیچید. کلاه زرد را هم روی سرش گذاشت. جوشانده ی چهار گیاه را خورد و حالش کمی بهتر شد. پیره زن گفت:« حالا به خانه برو و استراحت کن. خوب خوب می شوی!» غول گفت:« چشم!» و به طرف خانه به راه افتاد.

[[page 6]]

انتهای پیام /*