مجله خردسال 460 صفحه 10

کد : 104953 | تاریخ : 12/09/1390

مهری ماهوتی حسین جان پالام پولوم پام رفتم به مسجد همراه بابام او سنج می زد با سینه زن ها من می زدم طبل همراه آن ها او گریه می کرد در زیر باران می گفت با من حسین، حسین جان!

[[page 10]]

انتهای پیام /*