مجله خردسال 461 صفحه 22

کد : 104993 | تاریخ : 19/09/1390

قصه حیوانات بچه شیرها مشغول بازی بودند که در چمنزار چیزی دیدند. یک بچه بوفالو، آنجا بود. یکی از بچهها، به طرف او رفت. اما بچه بوفالو تنها نبود. مادرش همان نزدیکی بود با شاخهای تیز و بلند.

[[page 22]]

انتهای پیام /*