مجله خردسال 461 صفحه 24

کد : 104995 | تاریخ : 19/09/1390

کاردستی شکلها را قیچی کن. قسمتهای نقطه چین را تا بزن. به قسمتهای سفید چسب مایع بزن و آن را به طرف دیگر بچسبان. حالا خانهی تو آماده است.

[[page 24]]

انتهای پیام /*