مجله خردسال 02 صفحه 10

کد : 107244 | تاریخ : 02/06/1395

سبد سبد ستاره افشین علاء به کودک توضیح دهید که این شعر به مناسبت روز تولد پیامبر اکرم (ص) سروده شده است و مسلمانها این روز بزرگ را جشن میگیرند و شادی می کنند.

[[page 10]]

انتهای پیام /*