انتخابات در اندیشه امام خمینی (س)

کد : 107462 | تاریخ : 04/11/1394

انتخابات در اندیشه امام خمینی (س)

کتاب «انتخابات در اندیشه امام خمینی (س)» دفتر اول از آثار موضوعی تبیانها است که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط موسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.این اثر در برگیرنده رهنمودهای امام در خصوص نقش و اهمیت انتخابات و ضرورت حضور گسترده ملت در صحنه های مختلف انقلاب است‏‎.‎

‏‏این کتاب حاوی، معیارهای انتخاب کننده و انتخاب شونده است‏‎. ‎

‏‏در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است‏‎.‎

 ‎ ‎‏ برای مشاهده تصویر کتاب‏‎ ‎‏ اینجا‏‏ را کلیک کنید ‏‎‎‎‎.‎‎‎‎

‎[[page 0]]‎

انتهای پیام /*