قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

کد : 107488 | تاریخ : 24/02/1396

قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سیزدهم از آثار موضوعی تبیان ها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر  آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است.امام خمینی یکی از مجذوبان و شیفتگان قرآن مجید است که سالیان دراز معتکف آستان این رشحه الهی بوده و در یک کلام آن را به عنوان کتاب انسان سازی و رافع کلیه نیازهای فردی و اجتماعی و امور دنیوی و اخروی معرفی نموده است. دیدگاه های امام در این زمینه در سه بخش با عناوین هویت قرآن؛ علوم قرآن؛ مردم و قرآن بیان گردیده است.

در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوان های فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ براساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

 

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.

 

انتهای پیام /*